Objednávka servisního zásahu

před objednáním vždy kontaktujte oblastního technika (viz servisní štítek na stroji)

DNS / SMS Výrobní číslo Kontaktní osoba Telefon

E-mail Adresa

Druh závady Kód chyby (na displeji) Umístění stroje (místnost, patro)

Popis závady